Czas przechowywania

Dopuszczony przez producenta czas składowania materiału w określonych warunkach, w trakcie którego materiał powinień zachować swoje właściwości użytkowe.