Do wykonywania wewnątrz
budynków jednowarstwowych
tynków maszynowych o zwiększonej
wydajności i przyczepności
 
 
Do wykonywania wewnątrz
budynków jednowarstwowych
tynków maszynowych o zwiększonej
wydajności i przyczepności 
 
 
Do wykonywania jednowarstwowych 
tynków gipsowych narzucanych ręcznie 
na ścianach i stropach wewnątrz
budynku 
 
 
Do wykonywania lekkich
jednowarstwowych tynków gipsowych
za pomocą agregatu tynkarskiego na ścianach i stropach wewnątrz budynku
 
 
Do wykonywania jednowarstwowych
tynków gipsowych za pomocą
agregatu tynkarskiego na ścianach wewnątrz budynku
 
 
Do wykonywania jednowarstwowych
tynków maszynowych o zwiększonej twardości powierzchni