Co to jest system silosowy?

There are no translations available.

System silosowy, to inaczej system dystrybucji suchych mieszanek budowlanych w opakowaniach zwrotnych wielokrotnego użycia, zwanych silosami.

Taką formą sprzedaży wymusza rynek inwestycyjny, gdzie dość znaczne zapotrzebowanie na określony typ materiału sprawia, że korzystniej jest go zamawiać w ilościach masowych. System silosowy to rozwiązanie alternatywne do sprzedaży materiałów konfekcjonowanych w workach i na paletach, pozwalające na pewne oszczędności dla inwestorów i udogodnienia dla wykonawców.

Główne zalety systemu silosowego to eliminacja "problemu zużytych opakowań" oraz możliwość znacznej mechanizacji procesu budowlanego z udziałem określonego materiału i urządzeń silosowych.

Najczęściej w naszym kraju sprzedaje się w silosach tynki (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i inne), wylewki samopoziomujące, kleje oraz zaprawy murarskie.

Każdy z tych materiałów to określona technika silosowa i określony model dystrybucji. Innych urządzeń silosowych używa się przy wylewkach, innych zaś przy masach klejowych. Również silosy mogą być o różnych pojemnościach, różnym sposobie załadunku i technice transportowania.

Każdy system silosowy, gdy z niego skorzystać, przynosi realne udogodnienia w organizacji placu budowy, a także poprawia ergonomię pracy ekip budowlanych.

Dla przykładu, silos z 26 tonami tynku gipsowego zajmuje jedynie 7,5 m2 powierzchni. Przy podłączeniu do silosów podajnika pneumatycznego transport mieszanki i dopełnianie agregatu tynkarskiego, oddalonego nawet o 150 m od silosu, odbywa się w sposób całkowicie automatyczny (rys 1). Pozwala to na wyeliminowanie m.in. kosztów rozładunku na budowie kilkudziesięciu czy nawet kilkuset ton materiału workowanego, kosztów ich magazynowania, kosztów transportu np. na 10-te piętro, jak również eliminuje ręczne zasypywanie zapraw kosza agregatu tynkarskiego oraz późniejszą utylizację odpadów w postaci tysięcy pustych opakowań. Jednym z nielicznych producentów na krajowym rynku zapewniających Klientowi pełną obsługę logistyczną w zakresie dystrybucji tynków gipsowych jest "Dolina Nidy" sp. z o.o. z Leszczy k. Pińczowa.

DOLINA NIDY zapewnia dostawy tynków gipsowych w silosach specjalnymi pojazdami, wymianą pustych silosów na pełne lub bezpyłowe dopełnianie ich na budowach z cementonaczep. Ponadto oferuje możliwość wydzierżawienia podajników pneumatycznych, agregatów tynkarskich itp. sprzętu wykorzystywanego w technologii silosowej.
 

Rys.1.Schemat funkcjonowania systemu silosowego Dolina Nidy dla tynków gipsowych

DOLINA NIDY zapewnia dostawy tynków gipsowych w silosach specjalnymi pojazdami, wymianą pustych silosów na pełne lub bezpyłowe dopełnianie ich na budowach z cementonaczep. Ponadto oferuje możliwość wydzierżawienia podajników pneumatycznych, agregatów tynkarskich itp. sprzętu wykorzystywanego w technologii silosowej.