Jakie cechy i zalety posiada naturalny gips z DOLINY NIDY i uzyskane z niego spoiwa gipsowe?

There are no translations available.

Gips naturalny pozyskany z krystalicznego złoża jest sprawdzonym od tysiącleci czystym ekologicznie przyjaznym dla człowieka materiałem budowlanym o znakomitych własnościach materiałowych i biologicznych. Ze względu na znaczną ilość (do 60%) i korzystny rozkład wielkości porów powietrznych tzw. makroporów w zastosowanej i wysuszonej zaprawie gipsowej oraz niski poziom oporu dyfuzyjnego, naturalne spoiwa gipsowe, a w szczególności tynk gipsowy może wchłonąć wiele nadmiarowej wilgoci z powietrza w pomieszczeniu i oddać bardzo szybko z powrotem przy obniżaniu wilgotności. W ten sposób gips optymalnie stwarza i reguluje mikroklimat w naszych pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.

Gips naturalny jest bezzapachowy i nie wydziela żadnych szkodliwych dla człowieka substancji. Jego właściwości fizyko-chemiczne jak pH oraz dyfuzja pary wodnej są bardzo zbliżone do wykazywanych przez ludzką skórę. Korzystna wartość pH (ok. 7) oraz sucha powierzchnia tynku gipsowego uniemożliwiają rozwój korozji biologicznej (pleśni).

Naturalne spoiwa gipsowe cechują się niewielkim stopniem przewodności cieplnej oraz wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Przeciwdziałają one tym samym zmniejszeniu wartości termoizolacji, mogącej nastąpić poprzez wpływ wilgoci. Nadto należą do materiałów niepalnych i mających zastosowanie w ochronie przeciwogniowej.

Niewielka przewodność powierzchniowa naturalnego gipsu zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na otynkowanych czy z naniesioną gładzią powierzchniach. Dlatego też powierzchnie te pokryte warstwą naturalnego gipsu nie przyciągają kurzu.

Znakomite własności naturalnego krystalicznego gipsu z odkrywkowego złoża w zestawieniu z nowoczesną technologią DOLINY NIDY pozwalają na produkcją i szeroką ofertą na rynek budowlany wysokowartościowych spoiw i tynków gipsowych wewnętrznych.