Gruntowanie

There are no translations available.

To czynność pokrywania lub impregnowania podłoża odpowiednimi preparatami, mająca na celu przygotowanie go przed naniesieniem kolejnych warstw. Zadaniem gruntowania jest powierzchniowe wzmocnienie podłoża, w przypadku podłoży chłonnych zmniejszenie tejże chłonności (Emulsja Gruntująca EURO-GRUNT z Doliny Nidy), poprawienie przyczepności w przypadku podłoży niechłonnych lub zbyt gładkich (Preparat Gruntujący INTER-GRUNT Dolina Nidy). Dobór środka gruntującego zależy zarówno od podłoża, na którym jest on stosowany, jak również od właściwości materiału nakładanego po gruntowaniu.