Dyfuzja pary wodnej

There are no translations available.

Przemieszczanie się pary wodnej przez przegrodę budowlaną spowodowane różnicą ciśnień. Różne wartości ciśnienia pary wodnej po obu stronach przegrody są wynikiem różnic w temperaturze i wilgotności powietrza. Para wędruje od strony wyższego ciśnienia (ciepła strona) w kierunku ciśnienia niższego (strona zimna). Opór, który stawia dany materiał parze wodnej określany jest za pomocą WSPÓŁCZYNNIKA OPORU DYFUZYJNEGO.