Anhydryt

There are no translations available.

Występujący w przyrodzie anhydryt jest skałą osadową, wykrystalizowaną z morskiej wody (z przesyconych roztworów siarczanu wapniowego). Obok anhydrytu naturalnego w przemyśle stosowany jest również anhydryt powstały z wyprażenia gipsu dwuwodnego naturalnego lub pochodzącego z procesów przemysłowych. W zależności od temperatury prażenia otrzymujemy różne bezwodne fazy anhydrytu, charakteryzujące odmiennymi właściwościami.